Přehled chystaných akcí SZO Martagon

   

     Podzimní členská schůze

 

Srdečně vás zveme na podzimní členskou schůzi, která se koná

v sobotu 20. října 2018 od 9 hodin.

 

Místo konání: Krajinova posluchárna, 2. patro Přírodovědecké fakulty UK, Benátská ul. 2, Praha 2, vchod do budovy je z Benátské ulice hned za skleníky botanické zahrady.

Doprava: metrem trasy B, stanice Karlovo náměstí, východy
z metra jsou označeny buď Vyšehradská ulice, nebo Karlovo náměstí, dále je to pěšky asi 5 minut směr Nusle, nebo je možno hned po výstupu z metra využít tramvají č. 18 nebo č. 24 do stanice Botanická zahrada − Na Slupi (z Karlova náměstí je to jen jedna stanice jízdy).

Program: <  

1) Úvodem zahájení a krátce spolkové záležitosti.

2) Zprávy z výstav a jejich vyhodnocení, předání cen a diplomů.

3) Přestávka − během ní bude organizován výběr přebytků pěstitelského materiálu od našich členů, který bývá na podzim velice bohatý.

4) AUKCE − tradiční záležitost podzimní schůze, která je mezi členy oblíbena (jedinečná možnost získání cibulí kvalitních a mnohdy vzácných odrůd nebo druhů lilií).

5) Promítání a ukázky na téma pěstování lilií a jejich vystavování.

6) Debata − návaznost na téma z jarní schůze − půdní kryt, doprovodné rostliny a květiny na liliové záhony. Výměna zkušeností (závěr asi v 12:30 hodin).  

Krajinova posluchárna je otevřena již před 8 hodinou ranní, takže kdo můžete, přijďte raději dříve, posledních 15 minut před zahájením je pak větší provoz u vstupních dveří a tím se nám většinou opozdí i zahájení. Děkujeme.

Jak je zvykem, po ukončení schůze pokračuje setkání liliářů v odpoledních hodinách v nedaleké restauraci V Podskalí.

     Mimořádné setkání liliářů 2018
   
 

Rovněž Vás srdečně zveme na setkání liliářů, někdy nazývané "Promítací den", které se koná v sobotu dne 1. prosince 2018.

Toto mimořádné setkání, které organizujeme vždy v sudém roce se koná v Krajinově posluchárně v Benátské ulici č. 2 v Praze, začátek je v 9 hodin.

Již během jarní schůze a během letošních výstav proběhla debata, jak a co bychom měli připravit na závěr roku. Jsem rád za příznivý ohlas a zájem členů. Účast potvrdilo několik našich předních oborníků s různou nabídkou prezentace, program je v přípravách − více budeme vědět na podzimní schůzi. Nebude chybět bohaté občerstvení, a tak se již dnes máme společně na co těšit. Soudím podle ohlasu a příprav, že setkání na konci bude roku vydařené. 

Vratislav Novák