Přehled chystaných akcí SZO Martagon

   

     Mimořádné setkání liliářů 2018
   
 

Srdečně Vás zveme na setkání liliářů, někdy nazývané "Promítací den", které se koná v sobotu dne 1. prosince 2018.

Toto mimořádné setkání, které organizujeme vždy v sudém roce se koná v Krajinově posluchárně v Benátské ulici č. 2 v Praze, začátek je v 9 hodin.

Již během jarní schůze a během letošních výstav proběhla debata, jak a co bychom měli připravit na závěr roku. Jsem rád za příznivý ohlas a zájem členů. Účast potvrdilo několik našich předních oborníků s různou nabídkou prezentace, program je v přípravách − více budeme vědět na podzimní schůzi. Nebude chybět bohaté občerstvení, a tak se již dnes máme společně na co těšit. Soudím podle ohlasu a příprav, že setkání na konci bude roku vydařené. 

Vratislav Novák